Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội Email: vibe2018@vnu.edu.vn
Kết nối mạng xã hội | việt anh

MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO
 
A. Đối tượng tham gia chương trình
- 30 cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý đang công tác tại ĐHQGHN (khuyến khích các cán bộ ở tất cả các lĩnh vực)
- Tuổi dưới 45 (tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký)
- Ưu tiên cán bộ có thể sử dụng tiếng Anh


B. Thời hạn đăng ký: 15/10/2019
 
C. Hồ sơ đăng ký gồm:
- 01 cv cá nhân;
- 01 bài luận (tiếng anh hoặc tiếng việt) không quá 1500 từ nói về lý do tại sao bạn muốn tham gia khóa học và mong muốn từ chương trình đối với bản thân và công việc;
- Giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ liên quan (nếu có);
- Giấy xác nhận đang công tác tại ĐHQGHN hoặc các giấy tờ liên quan khác;

* Hồ sơ gửi về địa chỉ email: vibe2018@vnu.edu.vn

D. Cam kết:
1. Tham gia đầy đủ, đúng giờ, tích cực và chủ động trong các buổi học, các cuộc thảo luận cũng như các hoạt động trong chương trình
2. Hoàn thành các bài thực hành, bài tập ứng dụng được giao đúng hạn và chất lượng 
3. Tuân thủ các giá trị cốt lõi của chương trình: Tôn trọng giảng viên và những học viên khác, bình đẳng cơ hội, trân trọng sự đa dạng, tiếp cận trên cơ sở tin tưởng, cởi mở, tích hợp, tò mò và hứng thú học hỏi.